Máy lạng veneer 3500mm ( Thái veneer )

Model : WM1135F

- Chiều dài và rộng làm việc : 3500x380mm

- Chiều dài và rộng làm việc : 3150x800mm
- Chiều dài và rộng làm việc : 2600x1300mm
- Tổng công suất : 62.23 kw
- Độ dày thái : 0.2-2mm
- Tốc độ thái : 10-35 lần / ph
- Trọng lượng máy : khoảng 34 tấn.

Hãng sản xuất : Woodmaster

Chúc mừng năm mới 2018 và lịch nghỉ lễ

Chúc mừng năm mới 2018 và lịch nghỉ lễ

Chúc mừng năm mới 2018 và lịch nghỉ lễ

Một số hình ảnh nhập hàng - xuất hàng của Đại Phúc Vinh

Một số hình ảnh nhập hàng - xuất hàng của Đại Phúc Vinh

Cập nhật một số hình ảnh nhập hàng vào kho và xuất hàng của Đại Phúc Vinh

Chúc mừng năm mới 2018 và lịch nghỉ lễ

Chúc mừng năm mới 2018 và lịch nghỉ lễ

Chúc mừng năm mới 2018 và lịch nghỉ lễ
Một số hình ảnh nhập hàng - xuất hàng của Đại Phúc Vinh

Một số hình ảnh nhập hàng - xuất hàng của Đại Phúc Vinh

Cập nhật một số hình ảnh nhập hàng vào kho và xuất hàng của Đại Phúc Vinh

Gọi điện
SMS
Chỉ đường